fbpx
Łóżko Honey 2 Dąb

Łóżko Honey 2 Dąb

Honey z klejonego drewna dębowego, istnieje możliwość wykonania w drewnie bukowym i dębowym – zależnie od Twoich wymagań. Tapicerowany zagłówek obito przyjemną w dotyku tkaniną, doskonale sprawdzi się jako oparcie podczas poranków z książką, czy laptopem.

Sprawdź
Łóżko tapicerowane Azardi Alabama

Łóżko Alabama

Ponadczasowy styl, dopracowane szczegóły, możliwość różnej kolorystyki i piękne wykończenie wezgłowia sprawiają, że łóżko idealnie wpasowuje się w sypialnię o każdym stylu.

Sprawdź
Lóżko Azardi Kalifornia

Łóżko Kalifornia

Stylowe łóżko o idealnych kształtach, które sprawdzi się w sypialni o każdym stylu. Kalifornia cechuje się prostymi a zarazem niebanalnymi kształtami.

Sprawdź

Polityka prywatności

  1. Informacje ogólne:

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich w serwisu www.azardi.pl
 • Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie są członkowie spółki Azardi s.c. Magdalena Glazik i Sławomir Glazik. Z siedzibą w Mroczeń 93, 63-604 Baranów, NIP: 6192048542
 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. RODO: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  2. Przetwarzanie danych:

 • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Spółka cywilna Azardi przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis internetowy przez nią administrowany. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
  • Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane:
  • Realizacji usługi – przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
  • Przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego
  • Udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza online do kontaktów lub bezpośrednio za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zasadne przez formularz online, e-mail lub telefonicznie
  • Dochodzenia praw i roszczeń przez Użytkownika, Administratora lub inną osobę której dane dotyczą
  • Przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ze wskazaniem, że podstawowy okres przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, a dla roszczeń z umowy sprzedaży i o wykonanie dzieła wynosi 2 lata

  3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych. Użytkownik podaje imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail oraz telefon kontaktowy.
 • Informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:
  • Informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego
  • Informacje pobierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej
  • Adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią
  • Pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowe
 • Nasz serwer oraz skrypty takie jak Google Analytics czy narzędzia serwisu Facebook (w tym piksel remarketingowy) automatycznie zapisują dane o każdej wizycie użytkownika, takie jak jego adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres referencyjny, długość wizyty, odwiedzane podstrony, źródło ruchu na stronie itp. Z danych tych korzystamy w sposób analityczny, statystyczny (nie przypisujemy ich konkretnie do Twojej osoby).

  4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

  5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • Wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą
 • Rejestracji i założenia konta w Serwisie
 • Udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza online do kontaktów lub bezpośrednio za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie
 • Wykonania rozliczeń tj. wystawienia faktury VAT lub rachunku
 • Wysłania opinii o usługach i produktach administratora danych przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji, jak [np. Opineo, Ceneo, etc,.] za zgodą osoby, które dane dotyczą
 • Dochodzenia praw i roszczeń przez Użytkownika, Administratora lub inną osobę której dane dotyczą

  6. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

  7. Użytkownik lub inna osoba, której dane dotyczą ma:

 • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia (z wyłączeniem tych danych, które Administrator jest zobowiązany do archiwizowania przez określony czas na podstawie przepisów prawa) lub przenoszenia danych osobowych
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli Administrator przetwarzał dane na podstawie wyrażonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej zgody przed cofnięciem zgody
 • Prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania, z tym, że w razie wniesienia sprzeciwu Administrator nie może przetwarzać danych osobowych, chyba że zaistnieje ważna uzasadniona podstawa do przetwarzania danych, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności osoby, której te dane dotyczą lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
 • Prawo do sprzeciwu dotyczącego marketingu bezpośredniego jeżeli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z przepisami prawa

  8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższym punkcie należy kontaktować się z Administratorem.

  9. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu obsługi witryny Serwisu, optymalizacji działania Serwisu, monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie oraz opracowywania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe pobierane z Serwisu i przechowywane na komputerach i innych urządzeniach umożliwiających połączenie się z Serwisem. Pliki cookies mogą być tymczasowe (usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki) lub trwałe. Trwałe pliki cookies mogą służyć przechowywaniu informacji takich zawartość koszyka w Serwisie, wybrane ustawienia dotyczące obsługi Serwisu jak wielkość i kolor czcionki lub układ witryny Serwisu. Użytkownik może w każdym momencie zmodyfikować ustawienia dotyczące plików cookies np. ograniczyć je częściowo lub całkowicie zablokować zbieranie informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie obsługi niektórych plików cookies lub skasowanie plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu, w tym ograniczoną jej funkcjonalność.

  10. W celu analizy ruchu Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych w Serwisie zostały zainstalowane:

 • Plugin Facebooka, który prowadzi do automatycznego połączenia pomiędzy serwerem Facebooka, a Twoją przeglądarką internetową. Facebook otrzyma wtedy informację, że Użytkownik pod swoim adresem IP odwiedził naszą stronę. Jeśli Użytkownik kliknie na przycisk „Lubię to” w czasie kiedy jest zalogowany w swoim koncie na Facebooku, to zawartość Serwisu może zostać podlinkowana do profilu Użytkownika
 • Google Analytics, który pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach

  11. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

  12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

  13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.azardi.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.